Výbor sslb

Výbor

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. – předseda SSLB

MUDr. Jan Lejčko - místopředseda

MUDr. Marek Hakl, Ph.D. - místopředseda

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. – vědecký sekretář

MUDr. Dana Vondráčková – pověřena výukou a vzděláváním

MUDr. Ivan Vrba, Ph.D. - pokladník

MUDr. Radovan Hřib

MUDr. Nataša Popperová

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

MUDr. Petr Cvrček, Ph.D.

prof.MUDr.Pavel Ševčík, CSc.

doc.MUDr.Jitka Fricová, Ph.D.

MUDr.Jana Hrubešová

Revizní komise

MUDr.Jan Procházka, Ph.D. – předseda rev. komise

MUDr. Radomír Čumlivski, CSc.

doc.MUDr.Jiří Málek, CSc.

Sekce

Prim. MUDr. Marek Hakl, PhD, Sekce soukromých algeziologů

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., předseda Sekce intervenční algeziologie

MUDr. Dušan Urgošík, CSc., předseda Neuromodulační sekce

Copyrights © 2018 - 2023 sslb.cz
CODED BY: WONDERWEB spol. s.r.o.