Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Pozvánka - 9. severočeské algeziologické dny, 22.-23.3.2019, Ústí nad Labem

Vážený pane doktore,

dovoluji si Vás pozvat na 9. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou
konat 22. – 23. 3. 2019 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem
.
Hlavními tématy sympozia budou „Nádorová bolest“, „Novinky v invazivních algeziologických postupech“ a „Novinky ve farmakoterapii“.   
 
ODBORNÁ TÉMATA
* Nádorová bolest
* Novinky v invazivních algeziologických postupech
* Novinky ve farmakoterapii

DŮLEŽITÁ DATA       
 1. 9. 2018  Otevření registrace a informace na webových stránkách
 10. 1. 2019    Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktů
          (přednáška)
 25. 1. 2019 Informace o přijetí/nepřijetí přednášky
 1. 2. 2019   Program
 10. 2. 2019   Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
 25. 2. 2019   Termín úpravy/uploadu abstraktů přednášky do sborníku
 22. – 23. 3. 2019   9. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

ON-LINE ODKAZY NA STRÁNKY SYMPOZIA A REGISTRACÍ
Webové stránky sympozia: http://www.bos-congress.cz/sad2019
Registrace aktivní účasti: REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČAST
Registrace ON-LINE: REGISTRACE K ÚČASTI
Informace v pdf: I. informace

Kliknutím na odkazy budete přesměrováni na webové stránky s příslušnými informacemi.

Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny,
Ambulance bolesti, Neurochirurgická klinika, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Sekretariát sympozia, informace:
Gabriela Malá
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38,
400 01  Ústí nad Labem
tel.: +420 475 534 332, 475 531 098
fax.: +420 475 205 169
email: sekretariat@bos-congress.cz
www.bos-congress.cz/sad2019