Kongresy

Kurz intervenční algeziologie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Subkatedra algeziologie IPVZ pro Vás připravila kurz intervenční algeziologie. Nejzkušenější a nejšikovnější algeziologivé mají pro Vás připravený program, jehož náplní je bohatá škála intervenčních možností v léčbě chronické bolesti.
 

Intervenční algeziologie – základní principy a klinická praxe

Organizační zajištění: IPVZ - katedra algeziologie

 

PROGRAM

8. 4. 2024

9:00 - 9:45

1. Pozice a role intervenční algeziologie v léčbě chronické bolesti (CHB) – diagnózy, indikace, strategie léčby, základní principy, rizika, instrumentace, vybavení sálu … (Lejčko)

10:00 – 10:45

2. Základy aplikované anatomie pro algeziology (Mrzílková)

a. Vertebrogenní segment, inervace

b. Kraniofaciální a cervikální oblast

c. Lumbosakrální oblast

11:00 – 12:40

3. Navigační techniky - základní principy, klinická aplikace ve vztahu k intervenčním technikám

a. 11:00 – 11:45 – RTG metody – skiaskopie, CT, MR (Pádr)

b. 11:55 – 12:40 – USG (Nalos)

13:30 – 14:15

4. Farmaka v intervenční algeziologii – lokální anestetika, kortikoidy, opioidy, adjuvantní léky, NOAC - strategie před intervencí (Popperová)

14:30 – 15:15

5. Vegetativní blokády – sympatikus Th a L, pl. coeliacus, pl. hypogastricus s., g. impar. (Machart)

15:30 – 16:15

6. Epidurální aplikace – rozdělení, diagnózy, indikace u CHB (Lejčko)

 

9.4.2024

8:30 – 9:15

1. Kraniofaciální a cervikální procedury (g. sphenopalatinum, cervikální fasetová blokáda (TFB), cervikální periradikulární blokáda (PRB) … (Lejčko)

9:20 – 10:05

2. Lumbosakrální procedury (Lejčko)

10:15 – 11:00

3. Radiofrekvenční postupy (Gabrhelík)

11:15 – 12:00

4. Neuromodulační techniky - rozdělení, indikace, možnosti postupu (Kozák Jiří)

 

Oběd – 12:00 – 13:00

 

13:00 – 13:45

5. USG navigované intervenční techniky u CHB - n. occipitalis, g. stelatum, interfasciální blokády, fasetová a SI blokáda, periferní nervy … (Kozák Šimon)

14:00 – 14:45

1. Endoskopické postupy v intervenční algeziologii (Matias)

 

 

Kurz se koná jednou ročně, tak si ho nenechte ujít.

Termín 8. 4. - 9. 4. v Hotelu ILF Budějovická, Praha 4

Přihlaste se na stránkách IPVZ - odkaz ZDE


08/03/2024 - 08:17:37
Copyrights © 2018 - 2024 sslb.cz
CODED BY: WONDERWEB spol. s.r.o.