Kongresy

Pozvánka na VII. Neuromodulační den, Praha - FN Motol 25. 11. 2022

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás pozvat VII. Neuromodulační den, který se bude konat ve Fakultní nemocnice Motol Praha 5.

Tématem jednodenního symposia je současné užití neuromodulačních metod a metod intervenční algeziologie při léčbě bolestivých syndromů a funkčních poruch. Jako přednášející jsou pozváni významní čeští a slovenští odborníci v intervenční algeziologii a jsou očekáváni i někteří špičkoví zahraniční odborníci v této problemtice.

Odborný program je zaměřen na lékaře a zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají léčbou akutní a zejména chronické bolesti.

Toto symposium bylo uspořádáno s podporou neuromodulačních firem a organizací je pověřena firma CBT. V rámci programu budou i výstavky firem se zaměřením na algeziologickou neuromodulační a intervenční problematiku. Účast bude ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry.

Bližší informace a podmínky k aktivní i pasivní účasti budou co nejdříve k dispozici na stránkách www.sslb.cz a organizační agentury CBT

Vyzýváme vás k zaslání aktivních přihlášek k prezentaci vašich zkušeností na poli těchto analgetických metod včetně kazuistik.
Termín k zaslání přihlášek k aktivní účasti je 25. 9. 2019.

Za organizační a vědecký výbor

Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

MUDr. Dušan Urgošík, CSc.

MUDr. Jan Lejčko

Pozvánka

Odkaz na registraci

 

Organizační sekretariát: Mgr. Zina Pecková , Congress Business Travel, spol. s r. o., Lidická 43/66, 150 00 Praha 5 Tel.: 224 942 575, 723 035 367 / Fax: 224 942 550

Předběžný program:

od 08.30 Registrace účastníků

09.00 – 09.15 Slavnostní zahájení a uvítání

09.15 – 10.45 Přednášky vyzvaných zahraničních řečníků

10.45 – 11.15 Přestávka na kávu, prezentace firem

11.15 – 13.15 Vyzvané přednášky

13.15 – 14.15 Přestávka na oběd

14.15 – 15.15 Vyzvané přednášky

15.15 – 15.30 Přestávka na kávu, prezentace firem

15.30 – 16.30 Vyzvané přednášky

16.30 Ukončení

Termín pro zaslání přihlášek k přednáškám a abstraktům je 25. září 2022. Těšíme se na shledání s Vámi v Motole


31/05/2022 - 19:52:51
Copyrights © 2018 - 2022 sslb.cz
CODED BY: WONDERWEB spol. s.r.o.