Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

XI. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí 8. - 9. dubna 2021, on line verze

Hlavní témata

Migréna
CGRP monoklonální protilátky
Cluster headache
Léčebné konopí
Orofaciální bolest
Intervenční léčba v oblasti hlavy a krku
Psychogenní faktory u bolesti hlavy
Novinky v opioidní terapii
Kazuistiky a originální sdělení

Akreditace
Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK.

http://www.ta-service.cz/bolest2021/index.php

 

Organizační sekretariát sympozia

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, e-mail: tarabova@ta-service.cz

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, e-mail: conference@ta-service.cz