Tyto stránky jsou určeny pouze pro lékaře. Potvrďte prosím, že jde o lékaře.

ANO NE

Žádost o povolení přístupu k RLPO

Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept,

 Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

 

Věc: Žádost o povolení přístupu k RLPO

Žádám o povolení přístupu k Registru léčivých přípravků s omezením pro předepisování  individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Titul:

Jméno:

Příjmení:

LDAP UID : (údaj je zobrazen při přihlášení na SÚKL jako osoba - Služba pro přístup lékařů k CÚ nebo je uveden v dopise od SUKL - Údaje osoby pro přístup do centrálního úložiště - Účet (LDAP UID) nebo níže datum narození)

Datum narození:

Dosažené specializované způsobilosti : (lékař může uvést více specializovaných způsobilostí, které ho opravňují k předepisování IPLP s obsahem konopí)

Souhlasím s uvedením osobních údajů na stránkách SAKL - Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (www.sakl.cz) : Název, adresa, telefon a e-mail (uvedeny budou pouze ty, které vyplníte. Orientují se podle toho pacienti)

 

V …………………………………………. Dne……………………………………

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………

Podpis: …………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Vážený kolego, takto by nějak měla vypadat žádost o zařazení do RLPO. Údaje v závorkách a podtržené prosím v žádosti vymazat, vytisknout pouze první stranu, vlastnoručně podepsat.

Osobní údaje (Název, adresa, telefon a e-mail) nemusíte uvádět všechny, pouze ty,s jejichž uveřejněním souhlasíte. Je dobré, alespoň část údajů uvést, opravdu se pacienti podle toho orientují

Zároveň doporučuji investovat 30 Kč do úředně ověřené kopie atestačního diplomu, případně diplomů. Urychlíte tím celou proceduru na SUKLu.

Všechny dokumenty zaslat na SUKL:

Stačí jednou z těchto cest:

  1. Písemně s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;
  2. Prostřednictvím e-mailu na adresu rlpo@sukl.cz. Zde musí být buď žádost nebo e-mailová zpráva elektronicky podepsána žadatelem;
  3. Prostřednictvím vlastní datové schránky lékaře.

 

S pozdravem

MUDr Radovan Hřib